اهداف

——————————————

هدف اصلی شرکت بازرگانی نسیم فدک ( خدمات بازرگانی ) گسترش تجارت و پیشرفت روز افزون در زمینه اقتصاد و تجارت می باشد

از دیگر رمزهای موفقیت شرکت بازرگانی نسیم فدک ، سرعت، دقت و صداقت در کلیه خدمات بازرگانی و نیز ارائه مناسب ترین راهکارها برای حفظ منافع اقتصادی مشتریانی که افتخار همکاری با ایشان را داریم بوده و خواهد بود.

مدیریت متمرکز، نیروهای حرفه ای ، متخصص و با تجربه، ارتباطات قوی، توانمندی اطلاعاتی با استفاده از آخرین قوانین و مقررات بازرگانی و قوانین گمرکی شرکت بازرگانی نسیم فدک را قادر ساخته تا به خوبی و در کمترین زمان هرگونه فعالیت تجاری را تحت پوشش خود قرار دهد.

تسلط به آخرين آيين نامه ها و قوانين بازرگانی و گمرکی ، صداقت، امانت داری و حفظ اسرار تجاری مشتريان، دقت در محاسبات، تسريع در انجام امورمشتريان موفقيت شرکت نسیم فدک و رضايت مشتريان را به همراه داشته است.