نرم افزار ECTM

مانیتورینگ روند شرایط موتور(ECTM)، فرآیندی است که طی آن با بررسی تغییرات ایجاد شده در نمودار پارامترهای اصلی موتور(EGT,WF,N1,N2)، سعی در تحلیل شرایط و کارکرد صحیح موتور را دارد. با این روش و با تشخیص زود هنگام ایرادات، از بروز مشکلات وقت گیر و پرهزینه جلوگیری به عمل آمده و شرکت ها تسلط بیشتر در برنامه ریزی های تعمیراتی خواهند داشت.

 

 

یک برنامه ECTM کارا متشکل از چهار مرحله اصلی است:

1-      جمع آوری اطلاعات

2-      ورود اطلاعات به نرم افزار

3-      تحلیل خروجی نرم افزار

4-      اطلاع رسانی و پی گیری

 

 

 

نرم افزار GPAS به عنوان برنامه مانیتورینگ موتورهای توربوفن، با استفاده از اطلاعات پروازی نظیر، ارتفاع (َAlt)، دما (TAT)، و سرعت (Mach) و همچنین اطلاعات موتورها از جمله دمای گازهای خروجی (EGT)، مصرف سوخت (WF)، دور کمپرسورها (N1 , N2) و نسبت تراکم موتور(EPR) قابلیت آشکارسازی تعدادی از ایرادات موتورهای توربوفن را داراست. به عنوان مثال، ایراداتی نظیر افت بازده مدول های اصلی موتور، نشت هوا از کمپرسورها، سوختگی در NGV ها و محفظه احتراق و وجود خطا در وسایل اندازه گیری پارامترهای موتور و سیستم سوخت رسانی موتور با تحلیل مناسب قابل تشخیص خواهد بود.

 

 

 

استفاده از داده های پروازی ذخیره شده در FDR و یا QAR هواپیما، باعث افزایش کیفیت اطلاعات ورودی به  نرم افزار GPAS شده، که نتیجه آن تحلیل واضح تر مشکلات موتور خواهد بود. به این منظور ایرلاین ها می توانند با استخراج مداوم داده های QAR به عنوان بخشی از برنامه تعمیراتی روزانه و ارسال مستقیم این فایل های به آدرس ایمیل gpas16.01@gmail.com از سرویس مانیتورینگ موتور برخوردار شوند.