auto pilot پهباد

اتوپایلوت  سیستمی برای کنترل پرنده در حین پرواز و کلیه امور مربوط به پرواز می باشد. این سیستم توانایی کنترل در حالات برخاست نیمه اتوماتیک ، عملیات پرواز به صورت خودکار و فرود نیمه اتوماتیک را دارد. به منظور ارتباط با ایستگاه کنترل زمینی لینک Data با برد 10 کیلومتر استفاده می شود. این سیستم توانایی ارسال هم زمان تصاویر ویدئویی و دریافت دستورات از ایستگاه کنترل را دارد.

سه سنسور ژیروسکوپی و سه سنسور شتاب‌سنج‌ در سه محور اصلی هواپیما برای تخمین وضعیت هواپیما، سه سنسور قطب نمای مغناطیسی جهت تخمین جهت حرکت هواپیما، سنسور سرعت سنج(استاتیک و سکون) برای محاسبه سرعت هواپیما و سنسور ارتفاع سنج فشاری، از جمله سنسورهای مورد استفاده سیستم میباشند.

نرم‌افزار ایستگاه زمینی (Virtual Cockpit) کاربری آسانی را در حین انجام ماموریت‌ها برای خلبان ایجاد می‌کند. خلبان می‌تواند با استفاده از آن به راحتی وارد مدهای پروازی مختلف شده فرامین تغییر ارتفاع، جهت سرعت و یا Way point ها را ارسال نماید. علاوه بر آن خلبان می‌توانددر حلقه کنترلی بیاید (Pilot-in-the-loop) و مدهای پروازی را تغییر دهد.

سیستم اویونیک به دو بخش قطعات مخصوص هواپیما و قطعات ایستگاه کنترل زمینی تقسیم می شود. اویونیک مربوط به هواپیما از بخش های زیر تشکیل شده است:

  1. AutoPilot
  2. Sensors & GPS
  3. Data Link
  4. Video Link
  5. Servo