کیف کنترلی

با توجه به کنترل از راه دور در سیستمهای نظامی ، امنیت نیروی انسانی، موبایل بودن سامانه ها و جابجایی سریع نیروهای جنگی کاربرد کیف های  کنترلی بسیار مشهود است معمولا این کیف های  کنترلی بصورت یک باکس برای یک سامانه لحاظ می گردد  و  شامل  یک مانیتور   ، جویستیک  و  کلیدهای سخت افزاری و پورتهای ورودی و خروجی می باشد  که وظایف ذیل را انجام  می دهد :

ورودیهای داده کیف از نوع RS422 دو زوجی همراه با زمین می باشد که ارتباط دوطرفه امن را در محدوده 200 متر برقرار می سازد.نرخ داده ارسالی ازهرکدام  b/s115200 می باشد.

1   اعمال فرامین به سامانه  

2   انتقال فرامین از واحد کنترل مرکزی

3   اعمال موقعیت  سمت و ارتفاع بصورت دستی

5   انجام فرایند همراستا سازی

6   انجام کلیه تستهای سامانه

7   امکان دیدن خطاها

8   امکان مشاهده روشن بودن با خاموش بودن سیستم

9   امکان مشاهده میزان مصرف جریان و ولتاژ ورودی مجموعه

10  دارای سیستم نمایشگر اطلاعات و پارامترهای بخشهاي مختلف با قابلیت نمایش خطا ها ي مختلف

11 دارای پد كنترل جهت اپراتوری بخشهای مختلف سیستم و نمایش اطلاعات

12  امکان ارتباط با سیستم های اعلام موقعیت 

13  امکان همراستایی  با دوربین

14  امکان همراستایی با شمال یاب

15  انجام تستهای داخلی برای صحت کارکرد سیستم

بلوک دیاگرام کلی طرح: