باطری صنعتی لیفتراک

با بهره گیری از توانمدی نیرو های متخصص و ارتباط نزدیک با شرکت های دانش بنیان، شرکت نسیم فدک ایرانیان موفق به طراحی و تجمیع باطری های مخصوص خودرو های سنگین صنعتی و لیفتراک شده است