خدمات فنی مهندسی

————————————————————————————–

تعمیر و نوسازی سیستم های کنترلی هواپیما، قطار و خودرو 

همکاری نزدیک این شرکت با دانشگاه های معتبر کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی مهندسی شیراز، دانشگاه مالک اشتر و همچنین بهره گیری از توان بسیاری از شرکت های دانش بنیان امکان تعمیر، بهینه سازی و نوسازی سیستم های کنترلی و اویونیکی را ایجاد نموده است.

  • بهینه سازی سیستم های کنترلی قدیمی DCS کارخانجات به سیستم های جدید PLC
  • بومی سازی سیستم های کنترلی هواپیما، قطار و خودرو (ECU, TCMS)
  • تعمیر و بهینه سازی سیستم های avionic (الکترونیک هوایی) مانند FDR, CVR, AHRS, GPS/INS و خلبان خودکار
  • بهینه سازی تجهیزات تصویر بردای پزشکی مانند MRI, CT scan
  • تولید و تعمیر آنتن های BTS