خدمات فنی مهندسی

_________________________________________________________

همکاری نزدیک این شرکت با دانشگاه های معتبر کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی مهندسی شیراز، دانشگاه مالک اشترو همچنین بهره گیری از توان بسیاری از شرکت های دانش بنیان امکان تعمیر، بهینه سازی و نوسازی سیستم های کنترلی و اویونیکی را ایجاد نموده است.

  • بهینه سازی سیستم های کنترلی قدیمی DCS کارخانجات به سیستم های جدید PLC
  • بومی سازی سیستم های کنترلی هواپیما، قطار و خودرو (ECU, TCMS)
  • تعمیر و بهینه سازی سیستم های (الکترونیک هوایی) مانند FDR, CVR, AHRS, GPS/INS و خلبان خودکار
  • بهینه سازی تجهیزات تصویر بردای پزشکی مانند MRI, CT scan