سیستم تراز اتوماتیک LEVELING

این سیستم در سکو های پرتاب موشک مورد استفاده قرار می گیرد، بدین صورت که سکو بصورت پرتابل باید در هر جایی قابل نصب باشد و  در کمترین زمان کامل عملیاتی  شود.در این سکوها بشدت بحث تراز مهم می باشد با استفاده از سیستم کنترلی  PLC و  سنسورهای تراز  و چهار جک  الکتریکی این مهم در کمترین زمان و با بالاترین دقت  انجام می گردد.