همکاران

——————————————-

شرکت نسیم فدک ایرانیان به منظور دستیابی به اهداف بزرگ صادراتی و چشم انداز خود و همچنین به هدف تکمیل سبد محصولات دانش بنیان با دانشگاه ها و شرکت های متعددی همکاری نزدیک دارد.از جمله :

  • دانشگاه صنعتی شریف

  • دانشگاه فنی مهندسی شیراز

  • دانشگاه مالک اشتر

  • شرکت مپنا

  • هواپیما سازی پارس و فجر

  • شرکت واگن سازی تهران