سرو مکانیزم الکتریکی دکل 24 متری با سرو لنز

 محدوده سيستم چرخنده سکو در سمت 360 درجه و در ارتفاع  5- تا 55+  درجه  با حداکثر وزن  یک تن  میباشد . که این چرخش با سرعت های  30 و 16  دور در دقیقه توسط  موتورهای 1KWدر سمت  و 300W در ارتفاع صورت می گیرد.

  اين در حالتي است كه گيربكس به گونه‌اي انتخاب شود كه وقتي موتور با سرعت نامي خود مي‌چرخد، سرعت چرخش در خروجي گيربكس 30 و 16   rpm شود.

در این پروژه  شامل سخت افزارهایی است که داخل سکو قرار می گیرد که شامل  :

  • موتورسمت
  • موتور ارتفاع
  • گیربکسها
  • درایور سمت
  • درایور ارتفاع
  • شفت اینکدر سمت
  • شفت اینکدر ارتفاع
  • PLC و تجهیزات جانبی
  •  میکروسوئیچها